Alquimia Proyectos Digitales

Estudi de desenvolupament web Drupal | Barcelona i Cadis

Accessibilitat

Aquest lloc web se concebut com a una experiència fàcil d'usar, sense barreres i accessible a qualsevol usuari. Segueix les pautes de accessibilitat per al contingut web 1.0 del W3C-WAI, consorci que defineix els estàndards del nous mitjans visuals.

Tecles d'accés

La majoria de navegadors ofereixen la possibilitat d'utilitzar combinacions de tecles per obrir els enllaços de l'assetjo web. A continuació descrivim les tecles que regeixen aquest lloc web.

Windows

  • Internet Explorer: Alt + tecla d'accés + Enter
  • Mozilla Firefox: Alt + Shift + tecla d'accés
  • Opera: Tecla Mayúsculas + Esc + tecla d'accés
  • Google Chrome: Alt + tecla d'accés

Linux

  • Mozilla Firefox: Alt + Shift + tecla d'accés
  • Opera: Tecla Mayúsculas + Esc + tecla d'accés
  • Google Chrome: Alt +tecla d'accés

Macintosh

  • Mozilla Firefox: Control + tecla d'accés
  • Safari: Control + ⌥ + tecla d'accés

Tecles d'accés i destí

1 - Inici

2 - Projectes

3 - Serveis

4 - Equip

5 - Drupal

6 - Contacte